search

DGCS System Środki Trwałe

Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych.
Kompleksowa obsługa i rozliczenie likwidacji Środka Trwałego, możliwość powiązania dokumentu zewnętrznego np: skanu umowy, przeglądu itp. do każdego Środka Trwałego,
kompleksowe rozliczenie inwestycji w kontekście środków trwałych. Zarządzanie składnikami inwestycji z ich powiązaniem ze środkami trwałymi

 

 

 

DGCS System Środki Trwałe